פנסוניק

סורקים מקצועיים לעסקים וללקוחות פרטיים

פנסוניק, מגוון סורקים איכותי ומקצועי

סורק - Panasonic - KV-4065CW - גודל מזין – A3
סורק - Panasonic - KV-4065CW - גודל מזין – A3
סורק מזין עד-300 דפים,מהירות: חד צדדי -80 דף לדקה, דו צדדי - 160 דף לדקה כולל סאנסור אולטרסוני לזיהוי הזנות כפולות
סורק - Panasonic KV-S2087 מזין - Legal/A4
סורק - Panasonic KV-S2087 מזין - Legal/A4
סורק מזין נייר עד-75 דפים,מהירות : חד צדדי- 85 דף לדקה, דו צדדי -170 דף לדקה. כולל סאנסור אולטרסוני לזיהוי הזנות כפולות
סורק - Panasonic - KV-4085CW - גודל מזין – A3
סורק - Panasonic - KV-4085CW - גודל מזין – A3
סורק מזין עד-300 דפים , מהירות : חד צדדי -100 דף לדקה , דו צדדי - 200 דף לדקה. כולל סאנסור אולטרסוני לזיהוי הזנות כפולות.
סורק - Panasonic KV-S5055C מזין - Legal/A3
סורק - Panasonic KV-S5055C מזין - Legal/A3
סורק מזין עד 200 דפים, מהירות : חד צדדי - 90 דף לדקה , דו צדדי - 180 דף לדקה . כולל סאנסור אולטרסוני לזיהוי הזנות כפולות.