שאלות ותשובות

שאלה?הסורק לא מזדהה במחשב

1. ודא שראש הסורק לא נעול (בסורקים עם משטח סריקה ).

2. ודא שהסורק מחובר למתח החשמל והוא דולק (נורית ביקורת או פנל תצוגה )

3. ודא שהסורק מחובר למחשב באמצעות כבל USB. חיבור USB אחורי בלבד.

4 . החלף יציאת USB .

4. הפעל מחדש את הסורק ואת המחשב.

שאלה?נייר נתקע בסורק

1. אין בשום אופן למשוך את הנייר בכח החוצה – נזק יגרם למערכת ההזנה.

2. יש לפתוח את דלת המזין/סורק על מנת לשחרר את הלחץ על הנייר ורק אז לשלוף את הנייר החוצה בזהירות.

3. בצע בדיקה ויזואלית להמצאות גופים זרים במעבר הנייר.

שאלה?הסורק מודיע שאין נייר בסורק למרות שיש

1. ודא שהנייר יושב טוב במזין הדפים ואין שום דבר המפריע למהלכו התקין.

2. ודא שמגש הדפים מוצמד לתושבתו בצורה נאותה.

3. בדוק שלשונית ההפרדה ( פד הפרדה ) במזין מותקנת בצורה נאותה

4. בדוק שהנייר נוגע בחיישן הנייר ( דגלון שחור בולט  בכניסה )

שאלה?הסורק מנסה למשוך את הדפים ולא מצליח

1. ודא שהדפים מופרדים ואין בהם סיכות שדכן או דבק כלשהו.

2. ודא שאין גוף זר במעבר הנייר

3. פתח את דלת המזין. באמצעות מטלית עם מעט אלכוהול נקה את גלגלת ההזנה ( גלגלת עגולה בכניסה למזין ).

4. במידה והבעיה נמשכת גם לאחר ניקוי  – יש להביא את הסורק למעבדת סאן אלקטרוניקס.

שאלה?הסורק מושך מספר דפים יחד

1. ודא שהדפים אינם מחוברים או מקופלים בקצוות.

2. ודא שמפריד הדפים במזין מותקן בצורה נאותה.

3. בדוק את מפריד הדפים לשלמות ותקינות.

4. במקרה הצורך החלף את מפריד הדפים.(קיים מפריד נוסף המגיע עם הסורק )

שאלה?הנייר לא נכנס בצורה ישרה לסורק

1. ודא שהמובילים משני צידי המזין מוצמדים לשולי הנייר.

2. ודא שאין גופים זרים המפריעים למהלך התקין של הניר.

3. ודא שמגש הזנת הנייר מוצמד לתושבתו בצורה נאותה.

4. ודא שמפריד הדפים מותקן בצורה נאותה ומאוזנת.

שאלה?הסורק סורק את הדפים עם פסים לאורך הסריקה

1.פתח את מכסה המזין. ודא ניקיון של פס הזכוכית שמעל המנורה.

2. יש להיכנס להגדרות הסריקה ולעבור ממצב " DYNAMIC THRESHOLD"

 למצב "FIXED ROCESSING" .

3. במידה ועדיין יש בעיה, יש להיכנס לאתר WWW.SUN.CO.IL  ולהוריד דרייבר מעודכן לסורק .